Sản phẩm nổi bật

 • MÁY SIÊU ÂM ĐÀN HỒI MÔ ARIETTA 850 - ĐỈNH CAO CỦA SIÊU ÂM
  MÁY SIÊU ÂM ĐÀN HỒI MÔ ARIETTA 850 - ĐỈNH CAO CỦA SIÊU ÂM
 • MÁY SIÊU ÂM MÀU ĐÀN HỒI MÔ GAN - SIÊU ÂM TỔNG QUÁT - SIÊU ÂM TIM - SIÊU ÂM 5D - ARIETTA 65
  MÁY SIÊU ÂM MÀU ĐÀN HỒI MÔ GAN - SIÊU ÂM TỔNG QUÁT - SIÊU ÂM TIM - SIÊU ÂM 5D - ARIETTA 65
 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU - ARIETTA 65
  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU - ARIETTA 65
 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU - ARIETTA 50LE
  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU - ARIETTA 50LE
 • SIÊU ÂM DOPPLER MÀU –SIÊU ÂM 4D - F37
  SIÊU ÂM DOPPLER MÀU –SIÊU ÂM 4D - F37
 • SIÊU ÂM DOPPLER MÀU - F31
  SIÊU ÂM DOPPLER MÀU - F31
 • PHẦN MỀM TÁI TẠO CẤU TRÚC GAN MYRIAN XP-LIVER
  PHẦN MỀM TÁI TẠO CẤU TRÚC GAN MYRIAN XP-LIVER
 • PHẦN MỀM TÁI TẠO HÌNH ẢNH KHUNG ĐẠI TRÀNG MYRIAN XP-COLON
  PHẦN MỀM TÁI TẠO HÌNH ẢNH KHUNG ĐẠI TRÀNG MYRIAN XP-COLON

Tin Kỹ Thuật

Tin Y Khoa