Sản phẩm nổi bật

 • MÁY ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP CẦM TAY PC-12
  MÁY ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP CẦM TAY PC-12
 • MÁY MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5-6-7-8 THÔNG SỐ BSM-3763
  MÁY MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5-6-7-8 THÔNG SỐ BSM-3763
 • MÁY SIÊU ÂM ĐÀN HỒI MÔ ARIETTA 850 - ĐỈNH CAO CỦA SIÊU ÂM
  MÁY SIÊU ÂM ĐÀN HỒI MÔ ARIETTA 850 - ĐỈNH CAO CỦA SIÊU ÂM
 • MÁY SIÊU ÂM MÀU ĐÀN HỒI MÔ GAN - SIÊU ÂM TỔNG QUÁT - SIÊU ÂM TIM - SIÊU ÂM 5D - ARIETTA 65
  MÁY SIÊU ÂM MÀU ĐÀN HỒI MÔ GAN - SIÊU ÂM TỔNG QUÁT - SIÊU ÂM TIM - SIÊU ÂM 5D - ARIETTA 65
 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU - ARIETTA 65
  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU - ARIETTA 65
 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU - ARIETTA 50LE
  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU - ARIETTA 50LE
 • SIÊU ÂM DOPPLER MÀU –SIÊU ÂM 4D - F37
  SIÊU ÂM DOPPLER MÀU –SIÊU ÂM 4D - F37
 • SIÊU ÂM XÁCH TAY - PROSOUND 2
  SIÊU ÂM XÁCH TAY - PROSOUND 2

Tin Kỹ Thuật

Tin Y Khoa