HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY ĐIỆN TIM ECG – 2150

 

 

TRÌNH TỰ GHI SÓNG ĐIỆN TIM Ở CHẾ ĐỘ GHI TỰ ĐỘNG

 

 1. Nhấn phím POWER mở máy, xuất hiện màn hình đo điện tim ( Resting ECG ).
 2. Kiểm tra đèn AUTO/ MANUAL, nhấn phím AUTO/ MANUAL để lựa chọn ghi tự động ( kiểm tra đèn ghi tự động có sáng không).
 3. Nhấn phím  phím ID để nhập thông tin bệnh nhân. Nhấn OK sau khi hoàn tất.
 4. Gắn các điện cực cho bệnh nhân, nếu điện cực tiếp xúc không tốt sẽ bị báo lỗi tương ứng trên màn hình góc trên bên trái.
 5. Nhấn phím START/ STOP ( Phím ENT ), sau khoảng vài giây máy bắt đầu ghi sóng điện tim.
 6. Máy sẽ tự động chuyển các đạo trình và dừng ghi sau khi ghi xong kết quả.

 

TRÌNH TỰ GHI SÓNG ĐIỆN TIM Ở CHẾ ĐỘ GHI BẰNG TAY:

 

 1. Nhấn phím POWER để mở máy.
 2. Nhấn phím phím ID để nhập thông tin bệnh nhân.
 3. Nhấn phím AUTO/ MANUAL để lựa chọn ghi bằng tay ( kiểm tra đèn ghi tự động có được tắt chưa).
 4. Gắn các điện cực cho bệnh nhân, nếu điện cực tiếp xúc không tốt sẽ bị báo lỗi tương ứng trên màn hình góc trên bên trái.
 5. Nhấn Phím F1, F2, F3, F4 để chọn đạo trình, độ nhạy, tốc độ ghi
 6. Nhấn phím START/ STOP ( Phím ENT ), sau khoảng vài giây máy bắt đầu ghi sóng điện tim
 7. Để dừng ghi, nhấn phím START/ STOP thêm lần nữa.