Phút 1- phút  21    : Nghị Định 07

Phút 22- phút  43    : Nghị Quyết 30  

Phút 44- phút 50    : SYT Quảng Ninh thắc mắc 3 báo giá  

Phút 52- phút 65    : SYT Thanh Hóa  

Phút 55- phút 62    : SYT TP HCM

Phút 60- phút 63    : SYT Cần Thơ thắc mắc chỉ định thầu và đề nghị lên danh mục TTB cần KKG

Phút 67- phút 68      : BV Hưng Yên  thắc mắc máy liên kết  

Phút 69- phút 72    : BV Đà Nẵng

Phút 72- phút  77     : BV Thái Bình : thắc mắc về xây dựng giá gói thầu  , đấu thầu linh phụ kiện kg cần KKG , đăng kết quả thầu lên mạng, liên doanh liên kết

Phút 78- phút  80   : SYT Thái Nguyên : máy đặt

Phút 84- phút  86   : SYT Long An thanh toán BHYT

Phút 87- phút  88   : BV Chợ Rẫy  

Phút 89- phút     : SYT Nam Định : kê khai giá

Phút 94- phút  102 : trả lời của Vụ tài chính về NQ 30

Phút 103- phút 110  : trả lời của Vụ TTB  về ND 04

Phút  109- phút  110 : trả lời bổ sung của Vụ tài chính về máy đặt

Phút  110- phút  120 : ý kiến doanh nghiệp

Phút 120 hết : ý kiến Thứ Trưởng