Video trình bày siêu âm phổi trong hội chứng nguy ngập hô hấp cấp ( ARDS )- BS Đỗ Hồng Anh - Bộ môn HSCC CD - BV ĐHYD TP HCM

Video theo hình  dưới đây