Test nhanh ( xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV 2 ) là gì và dùng khi nào?

 

Test nhanh là một loại xét nghiệm nhanh, dễ thực hiện, để tìm thành phần của virus trong mẫu bệnh phẩm.

 

*Kết quả xét nghiệm âm tính thì có yên tâm là tôi không nhiễm virus không?

Bạn vẫn có thể nhiễm virus. Hiện nay, độ nhạy của các loại kit xét nghiệm kháng nguyên không cao. Tức là kể cả khi nhiễm virus SARS-CoV 2 thì xét nghiệm vẫn có thể âm tính. Độ nhạy chỉ cao khi tải lượng virus cao hoặc có triệu chứng hô hấp.

 

*Vậy nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì tôi có chắc chắn bị nhiễm virus không?

Không chắc chắn. Với kít xét nghiệm có giá trị dự báo dương tính tốt nhất (Panbio của Abbott và SD Biosensor STANDARD Q) thì nếu bạn không có triệu chứng hô hấp và đang ở nơi có tỷ lệ nhiễm là 0.5%, có khoảng 8 trong số 10 kết quả (+) là dương tính giả. Tức là kết quả là (+) nhưng bạn lại không nhiễm virus.

 

*Nếu thế thì cần gì phải xét nghiệm kháng nguyên nữa?

Có cần nếu bạn biết cách sử dụng đúng:

- Chỉ dùng để sàng lọc, không dùng để xác định bệnh. Sàng lọc mà (+) thì cần xét nghiệm RT-PCR để khẳng định.

- Chỉ có giá trị cao khi xét nghiệm người có triệu chứng hô hấp, tức là phát hiện được người bệnh ở giai đoạn dễ lây nhiễm để cách ly kịp thời.

- Chỉ có giá trị cao khi dùng kít xét nghiệm có độ nhạy và giá trị dự báo dương tính cao, phù hợp với mức độ lưu hành bệnh.

 

Tóm lại, xét nghiệm kháng nguyên phù hợp khi sàng lọc người có TRIỆU CHỨNG HÔ HẤP, từ đó phát hiện sớm ca nhiễm SARS-CoV 2.

 

Ở Việt Nam hiện có 3 kit xét nghiệm được BYT phê duyệt.

Độ nhạy của các kit test nhanh

 

 

Nguồn:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33760236/

https://www.medrxiv.org/.../2021.05.11.21257016v1.full.pdf

https://aci.health.nsw.gov.au/.../Evidence-Check-COVID-19...