Video Hội Nghị Trực Tuyến hướng dẫn Nghị Định 98/2021/ND-CP về quản lý trang thiết bị y tế

Phút 1-p56 : Trình bày của ông Bạch Minh Hùng - Vụ TTB và CTYT về nội dung cơ bản cần lưu ý của NĐ 98

P57-p70 : Trình bày của ông Hoàng Hoa Sơn - Cục KHCN về Hướng Dẫn nghiên cứu lâm sàng

P71-p89 : Trình bày của ông Trần Ngọc Duy - Vụ Pháp Chế BYT về Xử phạt hành chính trong lĩnh vực TTBYT

P90-p100 : Trình bày của ông Bùi Việt Dũng - Ứng dụng CNTT trong dịch vụ công

P101 trở đi : Giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp