Video hướng dẫn sử dụng máy điện tim 6 kênh ECG-1250K hãng Nihon Kohden