Video trình bày ứng dụng siêu âm tim đánh du mô trong đánh giá chc năng thất trái và thất phải ( Speckle Tracking )- Xem link dưới đây - 


BS Lê Minh Khôi – BV ĐHYD TP HCM